ข่าวสาร

การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา

มอบเสื้อพละ จำนวน 620 ตัว มูลค่า 80,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดชากหมาก จ.ระยอง เพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

1 2