Crane Inspection 2020

✅ #เน้นงาน
✅ #เน้นคุณภาพ
✅ #เน้นความปลอดภัย

ใส่ใจทุกกระบวนการ เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่พวกเราทุกคน ✌?

26.06.2020 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศรีษะ (Overhead Crane) ?? โดยวิศวกร และผ่านการทดสอบ พร้อมใช้งานทุกตัวครับ ??

#ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการครับ
? 038 026068-72
? 06 2394 5495
? interbend@gmail.com