หน้าแรก

เพราะเราต้องการเห็นความสำเร็จในโครงการต่างๆ ของลูกค้า

"ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของคุณ"

BENDING STEEL

 • Pipe and Tube Max. Pipe 24″ Sch 80.
 • Beam and Bar Max. Wide Flange 1,000×900
 • Max. ∟ Bar 250×250×35
 • Max. Channel 380×100×13×20

ROLLING STEEL PLATE

 • 100 mm. × 1,524 mm. (5’)
 • 90 mm. × 2,000 mm. (6’)
 • 65 mm. × 3,050 mm. (10’)

FOLDING STEEL PLATE

 • Maximum 20 mm. × 1,524 mm.
 • Fold Plate 12 mm. x 7,000 mm.
 • Maximum width 4,100 mm.

LASER & CNC CUTTING

Maximum thickness for Cutting Capacity:

 • Carbon Steel Plates – 150 mm.
 • Stainless Steel Plates – 50 mm.

FABRICATION

 • Press Pipe Clamp
 • Conical – Transition
 • Anchor Bolt
 • Tanks Fabrication

BUILD-UP BEAM

 • Height range of Web: 300-2000 mm. or more
 • Width range of Flange: 200-800 mm.
 • Length range of Beam: 40 meters
SAFETY & ENVIRONMENT

ปลอดภัยไว้ก่อน

QUALITY

ISO 9001:2015 Cert.

SATISFACTION

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

SYSTEM DEVELOPMENT

การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ขอแนะนำ บริษัท ไอบีเอส ซัพพลาย จำกัด

จำหน่ายแผ่นเหล็กและเหล็กรูปพรรณทุกชนิด