ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

บริษัท อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส จำกัด สาขาที่ 00001

239/1 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 038 026068-72     โทรสาร 038 026073     มือถือ 081 8617967

Contact us

Inter Bending Services Company Limited (Branch 00001)

239/1 Huaypong-Nongbon Rd., Huaypong, Muang, Rayong 21150

Tel.: 038 026068-72     Fax.: 038 026073     Mobile 081 8617967