stack of boiler

ส่งออกงาน stack of boiler ที่สามารถจบงานได้ในที่นี่ที่เดียว ทั้งงานขึ้นรูป แปรรูปโลหะและงานเชื่อมประกอบรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของทีม IBS ทั้งความพร้อมทางด้านเครื่องจักรที่ทันสมัย เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครัน และบุคลากรชำนาญการด้วยเทคนิค #จัดว่าครบเครื่องจริงๆ

#ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการครับ

Tel: 038 026068-72, 081 861 7967
E-mail: interbend@gmail.com