โครงสร้างอาคารกายวิทยาทาน

Fabrication โครงสร้างอาคารกายวิทยาทาน Trial assembly + ทำสี ส่งออกพร้อมให้ลูกค้าติดตั้งแล้วครับ

ขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาส IBS ได้ร่วมงานและดูแลท่าน

#ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการครับ
? 038 026068-72
? 06 2394 5495
? interbend@gmail.com