ไปด้วยกัน ไปด้วยใจ ไปได้ไกล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา inter bending services ได้ทำการจัดอบรม  “ทบทวนพรบ.ความปลอดภัยฯ 2554  และการพัฒนาองค์กร”

เพื่อทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯในการทำงาน ให้กับพนักงาน

และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ให้งานมีคุณภาพ องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน