แนะนำ หจก.อินเตอ​ร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส

เรียนท่านลูกค้า

                           ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส ขอนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับท่านลูกค้า เกี่ยวกับงานขึ้นรูปชิ้นงานต่างๆ เช่น ตัด , พับ , ม้วน และดัดชิ้นงานตามแบบ

               ปัจจุบัน หจก.อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส ได้ดำเนินการขยายโรงงานเพิ่มเป็นแห่งที่ 2 เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะให้บริการกับทางลูกค้าเกี่ยวกับ งานตัด งานพับ งานม้วน และงานดัดเหล็กรูปพรรณทุกชนิดและได้ขยายธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของ งานเชื่อมประกอบ (Fabrication)เพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกในการพิจารณาจ้างงานเพิ่มขึ้น เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับ บริษัทของลูกค้าได้อีกด้วยอาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ระยะเวลาในการติดต่อจ้างงานกับหลายบริษัท

หจก.อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส จึงขอนำเสนอธุรกิจที่ ให้บริการ ดังนี้

  1.  งานตัด (Cutting) , งานพับ (Folding) , งานม้วน (Rolling)

  2.  งานดัดเหล็กรูปพรรณ (Bending)

  3. งานประกอบ (Fabrication)

  4. Build Up Beam

 หจก.อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ให้บริการท่านลูกค้า ในเร็ววันนี้

admin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.