ไปด้วยกัน ไปด้วยใจ ไปได้ไกล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา inter bending services ได้ทำการจัดอบรม  “ทบทวนพรบ.ความปลอดภัยฯ 2554  และการพัฒนาองค์กร”

เพื่อทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯในการทำงาน ให้กับพนักงาน

และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ให้งานมีคุณภาพ องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เตรียมความพร้อมสู่การบริการอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา inter bending services ได้ทำการจัดอบรม  “การขับโฟล์คลิฟ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี”

เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร และเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย

เนื่องจาก inter bending services กำลังพัฒนาบุคลากรและทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นย้ำให้พนักงานทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย  และงานของลูกค้าจะมีคุณภาพสูงสุดต้องมา

พร้อมกับการทำงานที่ความปลอดภัยเสมอ….

IBS FLT (2) IBS FLT (3) IBS FLT (5)IBS FLT (4)IBS FLT (1)IBS FLT (6) IBS FLT (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หจก.อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส โดยหน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และงานฝึกอบรม หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ขึ้น การให้ความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับพนักงานจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทั้งในพื้นที่การทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017

โครงการ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 หจก.อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส โดยหน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ลดอัตราการเสียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และเพื่อให้พนักงานใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

IMG_2593IMG_2598IMG_2630 IMG_2658 IMG_2671 (3) IMG_2694 IMG_2695 IMG_2704 IMG_2716 IMG_2709

บริการงานดัด ตัด พับ ม้วนเหล็ก ตัดเหล็ก ตัดเลเซอร์ ดัดเหล็ก ดัดท่อ ดัดบีม Build-up beam, Bending, Rolling Plate, CNC Gas Cutting, CNC Plasma Cutting, Laser Cutting, Cutting Plate, Folding Plate, Fabrication