IMG_5869

เตรียมความพร้อมสู่การบริการอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา inter bending services ได้ทำการจัดอบรม  “การขับโฟล์คลิฟ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี”

เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร และเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัย

เนื่องจาก inter bending services กำลังพัฒนาบุคลากรและทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นย้ำให้พนักงานทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย  และงานของลูกค้าจะมีคุณภาพสูงสุดต้องมา

พร้อมกับการทำงานที่ความปลอดภัยเสมอ….

IBS FLT (2) IBS FLT (3) IBS FLT (5)IBS FLT (4)IBS FLT (1)IBS FLT (6) IBS FLT (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBS-FA2017 (9)

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หจก.อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส โดยหน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และงานฝึกอบรม หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ขึ้น การให้ความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับพนักงานจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทั้งในพื้นที่การทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017 FRIST AID TRAINING 2017

IMG_2695

โครงการ การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 หจก.อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส โดยหน่วยงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ลดอัตราการเสียงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และเพื่อให้พนักงานใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

IMG_2593IMG_2598IMG_2630 IMG_2658 IMG_2671 (3) IMG_2694 IMG_2695 IMG_2704 IMG_2716 IMG_2709

Cement Silo

>> Cement Silo 70 และ 100 ตัน <<

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราสรรสร้างงาน ตั้งแต่ตัดแผ่นเหล็กด้วย CNC Cutting ม้วนแผ่นเหล็กจนถึงเชื่อมประกอบ

#ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาครับ

Cement Silo
Cement Silo

บริการงานดัด ตัด พับ ม้วนเหล็ก ตัดเหล็ก ตัดเลเซอร์ ดัดเหล็ก ดัดท่อ ดัดบีม Build-up beam, Bending, Rolling Plate, CNC Gas Cutting, CNC Plasma Cutting, Laser Cutting, Cutting Plate, Folding Plate, Fabrication